HISTORIKK

PROSJEKTILS HISTORIE – ET LITE RESYME

18/10-2016. Deltakelse. Læringstreff om tilbakemelding og oppfølging i regi av Læringsstøttesenteret. (Heidi)

26/09-2016 Div. presentasjoner. Seminar om god undervisningspraksis ved ISL. (Gro, Lars, Bettina)

01/07-2016 Rapport «En kvalitativ følgestudie av PROSJEKTIL». (Lisbeth E. Levang)

09/05-2016 Presentasjon «PROSJEKTIL. Hvordan legge til rette for studentaktiv læring.» Læringsfestivalen. (Lisbeth og Heidi)

01/04-2016 Studentaktiv læring. Læringstreff NTNU (Gro)

21/11-2015 Hvordan organisere undervisning på universitetsnivå (basis) slik at studentene får mulighet til å forbedre sin muntlige kompetanse? Spansklærerkonferanse (Gro)

17/11-2015 Innlegg på seminar for ansatte UB Dragvoll om innovative læringsformer (Anne)

11/5-2015 . Presentasjon «RV101» Seminar for Institutt for filosofi og religionsvitenskap (Gabriel)

11/5-2015 Presentasjon «Nettundervisning i retorikk for campusstudenter. Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur (ISL), høstsemesteret 2014». Seminar for Institutt for filosofi og religionsvitenskap (Heidi)

04-05-2015 Deltakelse Læringsfestival NTNU (Gro, Heidi, andre?)

20/04-2015 Møte med Rom for innovativ læring (Thomas)

20/04-2015 Halvdagsseminar med PLU: Lektorutdanningas beste semester (Gro, andre?)

16/04-2015 Deltaker webinar Språkopplæring via APP (Gro, Heidi, andre?)

11/4-2015 Nettundervisning i retorikk for campusstudenter – Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur høstsemesteret 2014. Instituttlederseminar, HF (Heidi)

08/04-2015 Workshop om digital eksamen med Institutt for språk og litteratur (Heidi, Gro, andre?)

25/03-2015 Presentasjon av PROSJEKTIL-emne på instituttledermøte, HF (Thomas)

23/03-2015 Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon (Gro og Heidi)

20/03-2015 Webinar med Aksel Tjora: Blogg og nye undervisningsformer (Thomas, andre?)

24/02-2015 Presentasjon «Mine erfaringer med bruk av videobasert undervisningsopplegg i MV2011». IKMs instituttseminar (Sara Brinch)

10/02-2015 Fjerde workshop Troobleshooting seminar (inkl. F.A. Jørgensen)

10/02-2015 Interaktiv workshop med Finn Arne Jørgensen «Nye teknologier og interaktive læringsmiljøer» (PROSJEKTIL-gruppa)

09/02-2015 Idemyldring med Finn Arne Jørgensen, Umeå universitet (Thomas)

26/01-2015 Halvtårsmøte PROSJEKTIL og rektors stab (Heidi)

15/12-2014 Rapporteringsseminar (Heidi, Øyvind, Lars, Anne)

04/12-2015 Deltakelse webinar Questioning the value of video in Higher Education (Heidi

20.-23/11-2014 Konferanse «Story as the Landscape of Knowing» i USA (Lars)

21/11-2014 Møte PROSJEKTIL og MMS (Heidi)

19/11-2014 Bidrag til strategisk IT veikart – intervju (Heidi)

07/11-2014 Workshop i digital eksamen. (Heidi, Gro, andre?)

16/10-2014 PROSJEKTIL-presentasjon. Seminar for ansatte Universitetsbiblioteket (9-11:30).

4.-10/10-2014 Studietur i regi av Research and Education Network til USA (Heidi)

03/10-2014 Tredje workshop Praktisk workshop med MMS & Jørgen Yri (PROSJEKTIL-gruppa)

26/09-2014 Planlegging av rapporteringsseminar (Heidi)

16/09-2014 PROSJEKTIL-møte med NT-fakultetet (Christina J. Slutås og Øyvind Gregersen)

10/09-2014 PROSJEKTIL – Prosjekt innovativ lektorutdanning ved NTNU. Research and Educational Network (Heidi)

09/09-2014 PROSJEKTIL-møte med Institutt for filosofi og religionsvitenskap (Gabriel, Heidi og Christina J. Slutås)

02/09-2014 PROSJEKTIL-møte med Institutt for språk og litteratur (Anne, Heidi og Christina J. Slutås)

28/08-2014 PROSJEKTIL-møte med Institutt for kunst og medievitenskap (Sara, Heidi og Christina J. Slutås)

28/08-2014 PROSJEKTIL-møte med Institutt for matematiske fag (Katrine, Heidi og Christina J. Slutås)

25/08-2014 PROSJEKTIL-møte med Institutt for sosiologi og statsvitenskap (Jan Erik, Askel, Heidi og Christina J. Slutås)

19/08-2014 Møte om kvalitetssikringssystemet og ProsjektIL (Heidi, Katja og Christina J. Slutås)

Høst 2014:
Deltakelse MOOC: IKT i undervisninga (Gro), Smart læring (Heidi)

20/06-2014 Møte med styringsgruppa Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL) ved NTNU (Heidi)

13/06-2014 Andre WORKSHOP Fra emnedesign til undervisningsplan (kl. 900-15:30) (PROSJEKTIL-gruppa)

27/05-2014 Presentere PROSJEKTIL på Institutt for kunst- og medievitenskaps instituttseminar (Heidi)

22/05-2014 Møte PROSJEKTIL (Katja og Heidi) med rektors stab

22/05-2014 Teknologi og aktivitet i undervisninga. Samling for informasjonsansvarlige Region-Midt Utlendingsdirektoratet (Heidi)

09/06-2014 Første WORKSHOP Emnedesign og læringsmål (kl. 900-1530)

06/05-2014 Dekanmøte Innovativ utdanning og IKT. (Heidi)

06/05-2014 Møte med FUL-leder Brumo og C.J. Slutås (Heidi)

02/04-2014 Presentasjon av PROSJEKTIL på fakultetsmøte HF (Heidi)

17/3-2014 Alternative undervisnings- og læringsformer. 3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. (Heidi)

14/3-2014 Oppstartsmøte med rektors stab for alle de innovative prosjektene

10/3-2014 Alle prosjektene innenfor Innovativ utdanning hadde blitt invitert til å delta på åpent seminar med NOKUTs ekspertkomite for valg av SFU (Senter for fremragende utdanning). Ekspertkomiteens leder Duncan Lawson holdt et inspirasjonsforedrag om innovasjon i utdanningen. Før møtet hadde alle parter blitt oppmuntret til å lese rapporten «Considering teaching excellence in higher education: 2007-2013«. Det jeg husker best fra Lawsons foredrag var beskjeden om at den viktigste faktoren til studentenes motivasjon og lærelyst, var læreren. Derfor var det så viktig å finne de faktorene som gjorde en lærer god. Og han nevnte tre: 1) entusiastisk for faget sitt, 2) motiverende og 3) empatisk (bry seg om studentene). Det var ingen overraskelser i det Lawson sa, men det er jo greit å bli minnet på det, likevel. Deretter fikk prosjektene 5 minutter hver til å presentere seg – på engelsk!

5 minutter 10 mars_åpent seminar

Deretter var det paneldebatt hvor prosjektene hadde sendt inn hvert sitt spørsmål på forhånd. Katja Hakel reddet PROSJEKTILs ære ved å foreslå spørsmål nummer 3:

  1. Which are the characteristics of the current (theoretical) knowledge frontier concerning excellence in teaching and the connection to learning outcome? Stilles av KTDiM.
  2. Which institutions or groups should NTNU learn from, and why? Stilles av Virtuelle kjemiske rom.
  3. Which quality standards (quality processes?) should NTNU relate to when developing new approaches to teaching and learning? Stilles av Prosjektil.
  4. How can NTNU approach the challenge of moving from pilot projects to widespread implementation of excellent university teaching approaches? Stilles av Smart læring.

Det var ikke satt av så mye tid til paneldebatten. De spørsmålene som ble forsøkt besvart av ekspertkomiteen, var spørsmål 1 og 4. Så vi fikk ikke noe svar på vårt spørsmål…

7/3-2014 Prosjektleder Heidi Brøseth informerte om PROSJEKTIL på instituttstyremøtet ved Institutt for språk og litteratur (ISL).

7/3-2014 Katja Hakel og Heidi Brøseth hadde prosjektmøte hvor vi la planer for det videre arbeidet framover. De prioriterte punktene var:

  • jobbe for at medlemmene i prosjektgruppa blir bestemt (innen utgangen av mars)
  • lage en prosjektwiki
  • lage en prosjektblogg
  • renskrive utkastet til prosjektplaner (som skal legges på wiki-en)

28/1-2014 Prosjektleder Heidi Brøseth deltok på møte i Programrådet for lektorutdanningen i språk, hvor PROSJEKTIL var O-SAK, og prosjektlederen orienterte om hva som var tanken med prosjektet og hva som kom til å skje den nærmeste tiden.

24/1-2014 Prosjektleder Heidi Brøseth deltok på møtet i FUL (Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene) og drøftet hvordan prosessen videre skulle foregå. I og med at planleggingen av neste studieårs emneportefølje ennå ikke var lagt, var det ikke helt spikret hvilke fag som ville bli «lektoremne X» på de ulike instituttene. Og dermed var det heller ikke avgjort hvilke fagpersoner som skulle være med i PROSJEKTIL fra de ulike fagene.

PROSJEKTIL-gruppa

I FUL sitter alle dekanene som har programfag som er involvert i lektorutdanningen, og de skulle ta opp med sine instituttledere og fagmiljø hvilke fag og faglærere som skulle være med i PROSJEKTIL-gruppa. FUL skal være styringsgruppe for PROSJEKTIL

Organisering PROSJEKTIL

11.-12/2-2014 Prosjektleder Heidi Brøseth var på prosjektlederkurs i regi av FAVEO.

PROSJEKTILS FØDSEL
I oktober 2013 ble det ved NTNU lyst ut prosjektmidler innenfor innovativ undervisning. Søknadsfristen var 15. november, og oppstart for prosjektene var januar 2014. 10. januar 2014 ble de prosjektene som fikk finansiering, presentert med stor festivitas.

Innovativ_utdannning_2013-01-10_4465_rev_1600px
Fra venstre: Rektor Gunnar Bovim, Mats Ehrnstrøm, Dag Atle Lysne, Heidi Brøseth, Hilde Lea Lein og prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (foto: NTNU).

Les mer: Universitetsavisas artikkel «Gjorde stas på vinnerne» (10.01.2014)

Les mer: Universitetsavisas artikkel «Gjennombrudd for omvendt undervisning» (10.01.2013)

Prosjektlederen fikk til og med et diplom med beskjed fra rektor om å henge det ved kaffemaskina som inspirasjon for og bevisstgjøring av andre NTNU-ansatte. Jeg må innrømme at jeg feiget ut fordi jeg var redd for at det skulle bli oppfattet som litt for mye selvskryt, men som et kompromiss mellom instruksjonen fra Bovim og min egen feighet, henger jeg den opp her på den virtuelle veggen:

diplom

De andre prosjektene som får prosjektmidler er:

KTDiM – Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk.
Tildelt: 4 138 000. Prosjektleder: Mats Ehrnstrøm ved Institutt for matematiske fag.

Virtuelle kjemiske rom.
Tildelt 2 780 000. Prosjektleder: Hilde Lea Lein ved Institutt for materialteknologi.

Smart læring.
Tildelt 3 millioner kroner. Prosjektleder: Arne Krokan ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s