REN-studietur til New York: del I

Lørdag 4. oktober tok jeg, Inger og Tonje samme fly fra Værnes med destinasjon Newark flyplass. Etter en dag med akklimatisering deltok vi på det første arrangementet i regi av REN; et Luxury Yacht Brunch Cruice på Hudson River. Her møtte vi for første gang de andre deltakerne fra Norge, 27 stk.

f.v Inger Langseth (NTNU), Øystein Orheim (NTNU), Rut K. Giverin (Forsvarsdept.) og Tonje Høivik (NTNU)

f.v Inger Langseth (NTNU), Øystein Orheim (NTNU), Rut K. Giverin (Utenriksdept.) og Tonje Høivik (NTNU)

luxury_cruise2

f.v. Rune Haagensen (Oslo universitetssykehus), Per Arne Kobbevik (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS), Lisbeth Smedstad (Innovasjon Norge og arrangør av studietur) og Kirsti S. Moe (NTNU)

luxury_cruise3

f.v. Frihetsgudinnen (USA) og Heidi Brøseth (NTNU)

 

Reklamer

Research and Education Network (REN)

Først litt om hva REN er:
Ifølge sin egen hjemmeside er REN: «[…] en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til

  • Forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer
  • Utvikling innen e-læringsmarkedet

Utgangspunktet er, og har vært, IKT-baserte læringsformer, men REN åpner for et noe bredere perspektiv i forhold til ulike læringsformer som fremmer samhandling og læring.» Les mer om Innovasjon Norge og Research and Education Network.

Jeg visste ikke at dette nettverket eksisterte, ei heller at NTNU var medlem i det før august 2014, da jeg ble spurt om jeg ville holde et innlegg på et REN-medlemsmøte som skulle holdes i Trondheim 10. september 2014.

I etterkant av dette medlemsmøtet ble det sendt ut en invitasjon fra NTNU VIDERE som oppfordret interesserte i å søke på de tre «gratisplassene» som NTNU disponerer. Jeg sendte en kort søknad til NTNU VIDERE, og var så heldig at jeg fikk en av NTNUs «gratisplasser» på RENs studietur til New York.

(«Gratisplass» er satt i hermetegn ettersom NTNU VIDERE kun betale selve studieavgiften på 10 000,-, mens reise, opphold, diettpenger, osv. måtte betales av egen annum- eller prosjektlomme…Og det ble til sammen ganske mye mer enn 10 000,-)

Etter hvert ble det klart at vi var 6 stk. fra NTNU som skulle dra til New York på REN-studietur (Leif Martin Hogstad, Inger Langseth, Kirsti Sørgaard Moe, Øystein Orheim, Tonje Mogstad Høvik og undertegnede)

I og med at flere av oss ikke kjente hverandre fra før, møttes vi til lunsj 2. oktober. Faktisk førte allerede denne lunsjen at noe nytt skjedde ved NTNU: Jeg forespurt om jeg ikke kunne tenke meg å delta på et prosjekt om gjennomføring av Digital eksamen ved NTNU, og enden på visa var at jeg (i samarbeid med NTNU VIDERE) arrangerte digital eksamen for EVU-studenter høsten 2014. Ju-hu!